Matematik Atölyesi

Matematik dersi genel olarak öğrencilerin korkulu rüyasıdır ve birçok öğrenci Matematikte başarısız olduğunu düşünür. Oysa Matematiksel düşünebilme, soyutlama, çıkarım yapma, sonuçları öngörme, modelleme ve planlama becerileri çağdaş insan için mutlak gereksinimlerdir.

Matematiğin zor olması Matematikten hoşlanılmadığı anlamına gelmemeli… Başarısızlık korkusu ortadan kaldırılırsa ve öğrenciye probleme yoğunlaşabilme imkânı tanınırsa, öğrencilerin Matematiği seveceğine inanıyoruz.

Bizler, Beşgen Ailesi olarak bu korkuyu ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz.

Atölyemizde;

– Önceliği Matematiksel çalışmalara veriyoruz,

– Çeşitli “zeka oyunları, mangala, satranç, sudoku” gibi oyunlar oynuyoruz,

– Ortaokul öğrencileri ile “Fraktal” ı 3 boyuta taşıyoruz, 2. Dönemde de okul fuaye alanında da sergilemeyi planlıyoruz,

– Pisagor Teoreminin ispatını deneyerek öğreniyoruz,

– Çeşitli geometrik cisimleri bir araya getirerek istenen bütünü oluşturmanın ve başarmanın zevkini yaşıyoruz.

Bilim ve Doğa Atölyesi

Özel İdeal Beşgen Koleji teknolojik imkânlarla donatılmış çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, yenilikçi düşünceye sahip, doğayı seven ve koruyan, daha güzel bir dünya yaratmak için fikirler üreten ve bu yolda yapılan çalışmalara katılan öğrenciler yetiştirme misyonunu üstlenmiştir.

Bilim ve teknoloji dünyası hızla gelişirken Beşgen Koleji öğrencileri, öğretmenleri önderliğinde bu dünyaya hızla uyum sağlıyor. Her türlü teknik imkânın olduğu gelişmiş laboratuvarlarımızda görerek ve deneyimleyerek bu sürece aktif katılım sağlanıyor.

Okulumuz bünyesinde bulunan tarım alanları ve hayvan barınaklarıyla öğrencilerimiz doğayla iç içe yaşıyorlar.

Gelecekte ki dünyanın ihtiyaç duyduğu bilim insanlarının en iyi şekilde yetişmesi için Beşgen Koleji üzerine düşen görevi büyük bir titizlikle yapmaktadır.

Sanat ve Tasarım Atölyesi

Özel İdeal Beşgen Koleji sanata, tasarıma ve bireysel yaratıcılığa fazlasıyla önem veren, gözlem yeteneği ve estetik algısı gelişmiş bireyler yetiştirme misyonunu üstlenmiştir.

Sanatın geleceğin bilimini ve felsefesini yaratan en önemli araçlardan biri olduğunu, medeniyetin ve hümanizmanın en önemli kaynağı olduğunu aşılamakta, geleceği kuracak olan öğrencilerine sürekli olarak devinen çağdaş sanatı ve geçmiş akımları takip edebilmeleri için kaynak sunmaktadır.

Bireysel yaratıcılıkları teşvik etmekte ve atölyesinde her türlü malzeme ve imkânı hazır bulundurmaktadır.

Sadece çağdaş ve batı sanatına değil geleneksel Türk el sanatlarına da büyük ölçüde önem veren atölyemiz kendi kimliğinden ve geçmişinden haberdar bireyler yetiştirmeyi de önemli bir görev haline getirmiştir. Bu bağlamda hat ve ebru sanatı hakkında sunumlar yapılmış öğrencilerimizin ebru sanatı uygulamaları okulumuzun iç mekânlarında sergilenmiştir.

Doğayı ve yaşamı görebilen, gördüğünü algılayabilen bireyler yetiştiren Beşgen Koleji, sanatı bilim ve felsefeyle yoğurup öğrencilerine yeni ufuklar açmak istemektedir. Öğrencilerle birlikte doğaya çıkılmış, her türlü canlı ve cansız nesne gözlemlenmiş, meyvelerden ve her türlü objeden faydalanarak yapılan natürmortlar eser değeri görerek okul duvarlarında sergilenmiştir.

Beşgen Koleji, öğrencilerinden sadece görmelerini beklemekte değil görünmezi görünür kılmalarına da katkı sağlamaktadır.